By zmywało się lepiej – wszystkim

Czym są rozpuszczalniki?

To substancje lub mieszanki kilku substancji, które stosowane są do rozcieńczania lum rozpuszczania innych materiałów czy substancji. Stosowane są one zarówno przy drobnych remontach i pracach budowanych, jak i na skalę przemysłową (np. w pralniach chemicznych, drukarstwie, budownictwie w przemyśle farmaceutycznym czy drzewnym lub spożywczym). Stosowanie rozpuszczalników jest bardzo powszechne, jednak, aby nie miały one niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie, warto obchodzić się z nimi rozważnie.

 

Jedenaste – bądź ostrożny

Jeśli mamy kontakt z rozpuszczalnikami i zmywaczami i mamy obawy co do odpowiedniego zabezpieczenia naszego zdrowia, powinniśmy zasięgnąć opinii specjalisty od BHP lub lekarza. Pamiętajmy o tym, żeby czytać etykiety lub karty charakterystyki danych produktów. Korzystając z tego typu produktów powinniśmy pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, w których pracujemy – zarówno z tej naturalnej, a jeśli ta okazuje się niewystarczająca, to także z mechanicznej. Stosując rozpuszczalniki, pamiętajmy, by zawsze zamykać pojemniki, w których te są przechowywane. Używajmy też wyłącznie tyle rozpuszczalnika, ile jest konieczne – pamiętając o tym że naczelną zasadą powinien być umiar – tak, aby niepotrzebnie nie mnożyć toksycznych oparów. Starajmy się otwierać opakowania rozpuszczalników tylko na chwilę, a wszelkie materiały nasączone tymi substancjami chowajmy do szczelnych opakowań, tak, aby zminimalizować powstawanie szkodliwych oparów.

 

Pracując z rozpuszczalnikami należy także unikać kontaktu ze skórą. W tym przypadku oczywiście powinniśmy zapobiegać – czyli stosować odzież ochronną – łącznie z rękawicami ochronnymi, okularami czy osłoną na twarz. Pamiętajmy także, aby unikać stosowanie rozpuszczalników w celu zmycia ze skóry pozostałości z farb czy smarów. Poza tym, pamiętajmy o tym, by w miejscu pracy nie palić papierosów i nie stosować otwartego ognia. Więcej o tym przeczytasz w tym artykule.

Jeśli pracujemy z rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami w domu, pamiętajmy, by otworzyć okno i zadbać o wentylację – aby zapachy nie przenosiły się na sąsiednie pomieszczenia, warto np. przykryć kocem drzwi, tak aby zminimalizować przedostawanie się zapachów do całego domostwa. Pamiętajmy też o tym, że rozpuszczalniki są silnymi substancjami, które stosowane w nadmiarze mogą powodować nieodwracalne odbarwienia i zniszczyć daną powierzchnię.O autorze

© 2011 Artykulis.pl