Metody odprowadzania ścieków

Opóźnienia w zakresie budowy instalacji kanalizacyjnych są w naszym kraju znaczne. Nawet pojawienie się europejskich dotacji nie pozwoliło na radykalną poprawę sytuacji. Okazuje się, że nasze gminy zrobiły pod tym względem znaczniej mniej, niż zakładały długoterminowe plany. Na wielu terenach nie ma ciągle sieci kanalizacyjnej i wszystko wskazuje na to, że stan ten nieprędko się zmieni. W takich miejscach najskuteczniejszą metodą pozbycia się ścieków bytowych są przydomowe oczyszczalnie ekologiczne.

Przy braku kanalizacji, wielu inwestorów wybiera instalację zwykłych zbiorników na nieczystości płynne. Niestety koszty obsługi asenizacyjnej rosną każdego roku. Eksploatacja szamba jest droga, zwłaszcza w przypadku wieloosobowych rodzin. Przydomowe oczyszczalnie ekologiczne wymagają większych nakładów w czasie instalacji, ale pieniądze te zwracają się z nawiązką już podczas pierwszych lat ich pracy. Zwłaszcza, że najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają niemal bezobsługową pracę i ograniczają nakłady na okresowe przeglądy oraz serwis.

Przydomowe oczyszczalnie ekologiczne są niezwykle wydajne. Dostosowując model do wielkości rodziny, można prowadzić normalne życie bez obawy, że kolejna kąpiel czy pranie spowodują przepełnienie zbiornika i będą generowały dodatkowe wydatki na wywóz nieczystości. Prawidłowa obsługa oczyszczalni wymaga okresowego dodawania preparatów aktywnych biologicznie oraz wywożenia, raz na dwa lata, gromadzących się osadów. Przeliczając na miesięczny koszt obsługi, to oczyszczalnie biologiczne są najtańszym pomysłem na pozbywanie się ścieków bytowych.

Na rynku jest wiele podmiotów oferujących dobrej klasy oczyszczalnie ekologiczne wykonane z trwałych i odpornych materiałów. Warto przed zakupem rozeznać rynek i sprawdzić, produkty której firmy cieszą się największym zaufaniem klientów.O autorze

Dostawca biopreparatów - Ekob TBA

© 2011 Artykulis.pl