Tłumaczenia publikacji medycznych - język angielski

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: hetman

Czytano: 6602 razy | Kategoria: Medycyna | Ilość słów: 523 | Data: Thu, 4 Jul 2013 | 1202 komentarzy

Publikacje medyczne stanowią bardzo istotne źródło wiedzy i rozwoju zawodowego medycznej kadry naukowej szpitali uniwersyteckich oraz pracowników naukowych firm medyczno-farmaceutycznych. Zalicza się tutaj zarówno abstrakty, studia przypadków, artykuły publikowane przez lekarzy w czasopismach branżowych, jak i podręczniki kliniczne.

Z doświadczeń biura tłumaczeń specjalizującego się w dziedzinie medycyny wynika, iż tłumaczenia artykułów i książek medycznych zazwyczaj dotyczą języka angielskiego, gdyż jest to uniwersalny język nauki. Na drugim miejscu pod względem popularności tłumaczonych prac medycznych plasuje się język niemiecki i - z rzadka - j. francuski, ewentualnie j. hiszpański i portugalski. Pozostałe języki mają marginalne znaczenie w świecie publikacji medycznych, przynajmniej na skalę europejską.

W medycznych eksperymentalnych artykułach naukowych występuje standardowy podział na odpowiednie sekcje, tj.: "Abstrakt" (streszczenie pracy, po którym autorzy podają zestawienie słów kluczowych, czyli najważniejszych, powtarzających się w treści "haseł-wytrychów"), "Wprowadzenie", "Materiały i metody" - tutaj wymienia się obiekt badawczy i/lub zastosowane odczynniki i metody badań naukowych, "Wyniki" - statystyczne opracowanie wyników, z podaniem różnic istotnych statystycznie, "Wnioski" lub "Dyskusja" - tutaj podaje się konkluzje płynące z przeprowadzonego badania, stawia się hipotezy co do przyczyn opisywanych zjawisk oraz dywaguje się, jakie zastosowanie praktyczne może mieć nowa wiedza uzyskana dzięki temu badaniu bądź też wnioskuje się o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania danego leku w grupie badanej versus grupie kontrolnej (placebo) w przypadku badania klinicznego, "Podziękowania" oraz "Bibliografia".

Tłumaczenia publikacji medycznych opierają się na takiej zasadzie, iż jeśli pierwszy raz w tekście głównym (po abstrakcie) wprowadzamy dany akronim, to zwykle rozwijamy go, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lecz w dalszych częściach pracy stosujemy już tylko wersję skróconą - skrótowiec NLPZ. W języku angielskim odpowiednik jest inny, tj. non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - l. mn. oznaczana jest małą literą "s", a kompetentny tłumacz medyczny powinien bezwględnie o tym pamiętać, by bezmyślnie nie przepisywać akronimu w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski, tylko sprawdzić, czy istnieje polski odpowiednik, gdyż nie wszystkie angielskie akronimy mają uniwersalne zastosowanie w literaturze światowej, np. angielski skrótowiec ESR (erytrocyte sedimentation rate - szybkość opadania krwinek czerownych) na język polski tłumaczy się jako OB (odczyn Biernackiego). Z kolei CRP (C-reactive protein, białko C-reaktywne), WBC (white blood cells - leukocyty), RBC (red blood cells - erytrocyty) są wspólnymi akronimami dla obydwu języków. Oczywiście nasz język zapożyczył je z języka angielskiego, który z kolei zapożyczył całe mnóstwo terminów medycznych z łaciny.

Bibliografii, czyli spisu pozycji literaturowych w angielsko-polskich tłumaczeniach z medycyny zwykle nie przekłada się, gdyż są to oryginalne tytuły, które można odnaleźć w odpowiednich bazach danych na podstawie anglojęzycznych wersji tytułu, co byłoby utrudnione po ich przetłumaczeniu.

Medyczne artykuły przeglądowe (podsumowujące dorobek badawczy innych naukowców, prace nieeksperymentalne) z logicznych przyczyn nie zawierają części "Materiały i metody" oraz "Wyniki" ze statystycznym opracowaniem, więc są łatwiejsze do tłumaczenia. Z kolei tłumaczenie specjalistycznych książek medycznych wymaga najwyższego kunsztu i nierzadko konsultacji z lekarzami klinicystami, będącymi pracownikami naukowymi z tytułem minimum doktora nauk medycznych.

  Podpis

Daniel Korcz, certyfikowany tłumacz medyczny 


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl