Uszykowanie stanowiska spawacza

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: maks

Czytano: 520 razy | Kategoria: Technologie | Ilość słów: 321 | Data: Tue, 13 Aug 2013 | 10 komentarzy

Spawanie to łączenie ze sobą elementów metalu przy pomocy obróbki cieplnej. Powierzchnie metali rozgrzewa się w ten sposób, iż podlegają nadtopieniu, po czym łączy się je ze sobą.

thumb_1.jpgFundamentalnym zagrożeniem zachodzącym w spawalnictwie jest zagrożenie ogniem. Odpryski a także krople stopionego metalu osiągają bardzo dużą temperaturę i stanowią groźne podłoże zapłonu. Pomimo znacznego nacisku, jaki jest kładziony na należyte zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Temperatura łuku elektrycznego ma się w granicach 5000K – 30000K, natomiast w wypadku spawania plazmowego jest w stanie osiągać 50000K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego a także ultrafioletowego stanowiącego też pokaźne zagrożenie dla pracowników. Spore temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany warsztat spawanych stopów i wykorzystywanie niezwykle różnorodnych elementów dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny, topniki czynią emisję gazów oraz dymów spawalniczych o bardzo różnym składzie oraz zróżnicowanym oddziaływaniu na organizm pracownika.

Jako zanieczyszczenia gazowe, wypuszczane są tlenki azotu powstające w rezultacie utlenienia azotu tlenem z powietrza w dużych temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla powstaje w rezultacie termicznego rozkładu ditlenku węgla używanego jako gaz osłonowy oraz artykuł niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest wykorzystywany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon tworzy się pod wpływem promieniowania UV. Spawanie metali mające w sobie pozostałości powłok malarskich powoduje emisję różnorodnych substancji organicznych zależnych od rodzaju powłoki.

Przed rozpoczęciem pracy spawacz, powinien upewnić się czy sprzęt wykorzystany do pracy lub ciecia znajduje się w trwałej równowadze i nie ma zagrożenia upadkiem albo obsunięciem się tego przedmiotu, natomiast jeśli praca będzie działa się na rusztowaniach stałych czy też wiszących, spawacz powinien sprawdzić stan owych rusztowań. Giętkie przewody elektroniczne musimy umieszczać w przewodach gumowych a także ochraniać je przed uszkodzeniami mechanicznymi.Podpis

maks


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl