Regulamin korzystania z serwisu

Artykulis.pl

Poniżej znajduje się regulamin, którego należy przestrzegać, aby móc w pełni korzystać z serwisu Artykulis.pl. Dotyczy on zarówno autorów artykułów, jak i osób, które pobierają treści na swoje strony internetowe.

I
Postanowienia ogólne


1.
Z serwisu artykulis.pl może korzystać każdy, kto zapoznał się z tym regulaminem i przestrzega go. W serwisie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
2.
Serwis artykulis.pl umożliwia kreowanie marki dzięki zamieszaniu swoich autorskich tekstów.
3.
Serwis artykulis.pl umożliwia darmowe kopiowanie treści na swoje strony internetowe z zachowaniem zasad podanych w punkcie III.2. regulaminu.

II
Dodawanie artykułu

1. Aby móc dodawać do serwisu artykuły, należy się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i wymagana jest aktywacja konta. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu.
2.
Autor, dodając artykuł, oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niego pełne prawa autorskie.
3.
Treść dodanego artykułu musi być sensowna i powinna coś wnosić do tematu. Artykuły pozbawione sensu merytorycznego, nie będą akceptowane.
4.
Artykuł powinien być pozbawiony błędów językowych i stylistycznych. Powinien być napisany poprawną polszczyzną. Artykuł powinien być odpowiednio sformatowany.
5.
Minimalna długość artykułu to 2000 znaków. Wstęp powinien zawierać od 150 do 350 znaków, a rozwinięcie co najmniej 1700 znaków. Wstęp jest jednocześnie początkiem artykułu, więc nie należy go powtarzać.
6.
W treści artykułu mogą się znajdować maksymalnie dwa linki wychodzące, prowadzące do wartościowych stron i związane tematycznie z treścią artykułu.
7. 
Dodając artykuł, zgadasz się na to, że moderacja serwisu wprowadzi w nim drobne zimany (korekta, zmiana kategorii, formatowanie itp.)

III
Przedruk artykułów

1. Administratorzy lub właściele stron internetowych mogą przedrukowywać artykuły zamieszczane w serwisie Artykulis.pl.
2.
Artykuły można kopiować jedynie z zachowaniem linków w treści, a także stopki autorskiej. Niezbędne jest też dodanie odnośnika, że artykuł został pobrany z serwisu artykulis.pl.
3.
Artykuły przedrukowane na innych stronach powinny zachować analogiczne formatowanie tekstu, jak oryginał. Nie należy przedrukowywać jedynie wybranych fragmentów, ani wprowadzać w tekstach zmian.


© 2011 Artykulis.pl