Identyfikatory "zawodowe"

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: pisak

Czytano: 608 razy | Kategoria: Wiedza zawodowa | Ilość słów: 404 | Data: Wed, 25 Jan 2012 | 10 komentarzy

Niektórzy profesjonaliści powinni szczególnie dbać o to, żeby wzbudzać zaufanie otoczenia – klientów, pacjentów, interesantów. Jednym z czynników, które wzbudzają pozytywne odczucia jest możliwość poznania tożsamości osoby, z którą pierwszy raz rozmawiamy.

Zdrowie jest najważniejsze. To coś, czego nigdy nie chcemy stracić, więc kiedy już zaczyna szwankować, stajemy na głowie, aby przywrócić organizm do „normalności”. Pierwszy kontakt z lekarzem, pielęgniarką lub innymi osobami ze środowiska służby zdrowia powinien być bardzo profesjonalny, aby nikt nie zraził się do niekompetentnej osoby, która rzekoma ma leczyć ludzi. Aby pacjent nie miał problemów z ustaleniem tożsamości lekarza lub pielęgniarki, muszą oni posiadać identyfikatory. Rozporządzenie ministra zdrowia  z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Każdy identyfikator powinien zawierać określone informacje: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskaną specjalizację oraz numer prawa wykonywania zawodu.

Identyfikator powinien posiadać także każdy pilot wycieczek. Oprócz identyfikatora powinien posiadać także licencję. Można ją otrzymać po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego. Następnie składa się wniosek do marszałka województwa, który poświadcza na przykład znajomość języków obcych oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (na podstawie stosownych załączników). Należy jednak pamiętać, że pilot wycieczek, nazywany także rezydentem turystycznym, nie jest przewodnikiem. Aby zdobyć uprawnienia przewodnika, należy odbyć osobne szkolenia. Opłata za przystąpienie do egzaminu na pilota wycieczek kosztuje 200 złotych. Przepisy dotyczące tek kwestii reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.


Identyfikatory są bardzo istotną częścią wizerunku dla takich zawodów jak bankowiec, finansista, makler giełdowy, sprzedawca luksusowych towarów. Zawsze lepiej handlować z kimś, kogo chociaż trochę znamy. A jeśli chodzi o nasze pieniądze, które czasami są oszczędnościami życia – niechętnie oddajemy je w obce ręce.

Niektóre profesje wymagają noszenia identyfikatora. Każdy kontroler powinien okazać identyfikator nim przeprowadzi inspekcję czy kontrolę. W życiu codziennym dotyczy to na przykład kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej i konduktorów w pociągach. Czasami warto sprawdzać sprawdzać legitymacje lub identyfikatory osób, które kwestują na ulicach. Jeżeli ktoś zbiera pieniądze do puszki, to przed wrzuceniem gotówki na szczytny cel można poprosić o pokazanie ważnego dokumentu, który uprawnia do takiej działalności.

Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl