Na czym polega i co daje firmie zarządzanie kompetencjami?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Natalia

Czytano: 355 razy | Kategoria: Praca | Ilość słów: 272 | Data: Wed, 22 May 2013 | 10 komentarzy

Laikom pojęcie zarządzania kompetencjami kojarzyć się może mgliście z umiejętnościami pracowników, ich potencjałem i badaniem zdolności. Nic bardziej mylnego, zarządzanie kompetencjami to dziedzina, zajmująca się takimi działaniami jak określanie ścieżki kariery pracowników.

To właśnie kompetencje stają się decydującym czynnikiem na każdym z wymienionych etapów - stanowią przekazywaną jednostkę, którą się ocenia, analizuje i na jej podstawie podejmuje stosowne działania. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym typie zarządzania - nastawienie na działanie, określenie celów i dążenie do efektów. Kompetencje mogą być odpowiednio zmierzone, a ich głównymi cechami są - powiązanie z zadaniami w firmie, a także stopień zmienności. Istnieją kompetencje posiadane, a także potencjalne - możliwe do osiągnięcia.

Kompetencje mogą być zawodowe, a także związane z charakterem, sferą społeczną, czy stanowiskami. Istotą zarządzania kompetencjami jest określenie, które kompetencje występują u pracownika i jaki ów pracownik posiada potencjał.

 

Dobre i rzetelne zarządzanie kompetencjami powinny dokładnie analizować potrzeby pracowników i potrzeby firmowe. Tworzy się specjalne "portfele" kompetencji, a także tworzy powiązania kompetencji z określonymi stanowiskami w firmie. Ważną cechą, którą charakteryzuje się zarządzanie kompetencjami jest motywowanie pracowników.

Motywacja sprowadza się do zachęcania do nabywania coraz to nowych kompetencji (najczęściej na podstawie diagnozy potencjału pracownika, ale i jego osobistych preferencji). Dzięki zarządzaniu kompetencjami, możliwe jest stworzenie bazy danych wszystkich pracowników firmy.

Baza taka z powodzeniem może być później wykorzystywana do przydzielania pracowników do określonych projektów i zadań, by maksymalnie wykorzystać ich umiejętności oraz rozwijać potencjał. Dzięki temu zwiększa się nie tylko ilość i jakość wykonywanej pracy, ale i satysfakcja pracowników.

 Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl