Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: pisak

Czytano: 692 razy | Kategoria: Pozostałe | Ilość słów: 409 | Data: Thu, 5 Apr 2012 | 2 komentarzy

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest ciosem dla rodziny i przyjaciół. Szczególnie w sytuacji, gdy nikt się jej nie spodziewa. Czasami śmierć zastaje bliskich podczas wyjazdu poza granice Polski, a wtedy trzeba dopełnić wielu formalności, aby sprowadzić ciało do kraju.

Pierwszą czynnością, którą trzeba wykonać jest udanie się do starostwa powiatowego. Tam uzyskuje się zgodę na przywiezienie ciała zmarłego do Polski. Według prawa, starosta ma trzy dni na wydanie takiego dokumentu. Wniosek musi zawierać takie informacje jak: dane osoby zmarłej, miejsce pochówku, sposób transportu. Wniosek musi posiadać załącznik w postaci przetłumaczonego dokumentu potwierdzającego zgon. Wniosek dotyczący transportu zwłok z zagranicy mogą złożyć członkowie najbliższej rodziny: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz krewni w linii bocznej do czwartego stopnia.

Problem może pojawić się, jeśli śmierć nastąpiła z powodu epidemii choroby zakaźnej lub z przyczyn kryminalnych. W przypadku zgonu spowodowanego niebezpieczną chorobą zakaźną, administracja państwa, w którym nastąpiła śmierć może opóźnić wydanie zwłok lub całkowicie tego odmówić. W takiej sytuacji dane państwo jest zobowiązane do pochowania ciała na jego koszt. Pogrzeb odbywa się wtedy zgodnie z tamtejszym obyczajem

Następnym krokiem jest wizyta w polskim konsulacie na terenie kraju, w którym zmarła bliska osoba. Trzeba mieć przy sobie takie dokumenty jak oryginał odpisu zupełnego aktu zgonu oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że śmierć nie nastąpiła z powodu epidemii. Jeśli wszystkie formalności są dopełnione, to wtedy można uzyskać zgodę na przewóz zwłok.

Następnie ciało należy przewieźć do konsulatu w specjalnej metalowej trumnie. Trumna musi być wyposażona w specjalną warstwę chłonną. Zadaniem zakładu pogrzebowego jest zamknięcie trumny w hermetyczny sposób. Taką trumnę dodatkowo zabezpiecza się urną drewnianą. Należy przedłożyć zaświadczenie z zakładu pogrzebowego, że trumna została prawidłowo zamknięta. Jeśli zwłoki zostały skremowane, niezbędne będzie zaświadczenie o kremacji. Jeśli zgon nastąpić wskutek zabójstwa lub samobójstwa, trzeba w konsulacie pokazać pozwolenie na wywóz zwłok uzyskane na policji.

Jeżeli transport drogą lądową jest niemożliwy, należy przewieźć ciało liniami lotniczymi. Czasami przelot samolotem jest tańszy niż przewóz samochodem. Większość linii lotniczych ma swoje wymagania. Należą do nich na przykład przedłożenie pozwoleń na przewóz, zaświadczenia ze szpitala, akt zgonu itp. Niektóre linie wymagają, aby osoba ubiegająca się o transport była obecna na pokładzie samolotu.

 Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl