Krótka rzecz o aktach własności

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: apgreff

Czytano: 553 razy | Kategoria: Prawo | Ilość słów: 348 | Data: Wed, 6 Mar 2013 | 10 komentarzy

Kancelarie notarialne są upoważnione do tego aby potwierdzać rozmaite umowy kupna - sprzedaży zawierane między podmiotami. Notarialnie w ten sposób można potwierdzić zawarcie aktu darowizny lub każdego innego aktu związanego z nieruchomością.

Dysponując aktem notarialnym możemy mieć pewność że nasze prawo własności zostanie uznane. Ostatnio przeprowadzana jest w wielu miastach akcja polegająca na wykupie gruntów dotychczas znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Dzięki tej akcji lokatorzy stają się prawdziwymi właścicielami gruntów na których stoi blok, a oprócz tego unikają oni płacenia podwyższonych kwot za użytkowanie wieczyste.

DMS obsługa prawna umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym,oraz osobom które wyodrębniły lokale ze spółdzielni na zawarcie szybkiej umowy w kancelarii notarialnej. Spółdzielnie Mieszkaniowe reprezentują tutaj wszystkich swoich członków, za wyjątkiem osób które przeprowadziły akcję wyodrębnienia lokali mieszkalnych. Po zawarciu taki akt notarialny jest następnie w potwierdzanych notarialnie kopiach wręczany Spółdzielni - jako reprezentującej członków, właścicieli mieszkań spółdzielczych, oraz właścicielom wyodrębnionych lokali.

Zgodnie z wewnętrznymi Uchwałami spółdzielni określającymi zasady finansowania i rozliczania kosztów nabycia prawa własności gruntu, wszyscy uprawnienie do lokali w danym budynku są zobowiązanie do zwrotów kosztów nabycia tego prawa, proporcjonalnie do wysokości ich udziału we wspólnej nieruchomości. Koszt nabycia prawa własności gruntu obejmuje cenę sprzedaży prawa, koszt opracowania operatu szacunkowego, koszt aktu notarialnego oraz opłaty sądowe. Zawiera on w sobie bonifikatę na podstawie której Gmina grunt odsprzedaje.

Większość spółdzielni daje swoim lokatorom prawo do rozłożenia opłat na raty, tak aby mogli oni spłacić daną kwotę "po kawałku" czyli właśnie w częściach. Spółdzielnie Mieszkaniowe dysponują Aktem Notarialnym który zawsze jest do wglądu w siedzibie spółdzielni. Lokatorzy, mieszkańcy mający spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mogą zawsze się starać o przewłaszczenie lokalu mieszkalnego, to znaczy o zamianę statusu lokalu na własność wyodrębnioną, co również ma notarialne potwierdzenie. Dopiero wtedy taka osoba może otrzymać kopie Aktu Notarialnego dla siebie.Podpis

Apgreff - wie, co dobre


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl