Spadek za granicą a podatek w Polsce

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: omega7

Czytano: 643 razy | Kategoria: Podatki | Ilość słów: 281 | Data: Thu, 7 Feb 2013 | 27 komentarzy

Wiele osób, które otrzymały spadek, nabyły lokal mieszkalny, aukcje, udziały w spółce poza granicami naszego kraju, muszą pamiętać o polskim fiskusie. Osoby mające obywatelstwo polskie lub, których miejscem stałego pobytu jest Polska, muszą rozliczyć podatek z tego tytułu właśnie w Polsce.

Opodatkowanie spadku za granicą kraju

Należy pamiętać, że otrzymanie spadku, nabycie własności rzeczy nie znajdujących się w Polsce podlega opodatkowaniu, tylko wtedy, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub jego miejscem stałego pobytu była Polska. Jest to dodatkowy warunek jaki musi być spełniony w przypadku rozliczania się ze spadku za granicą.

Spadek za granicą a umowy międzynarodowe

Można zatem stwierdzić, że czynnikiem decydującym o podleganiu lub też nie przepisom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn jest obywatelstwo. W przypadku gdy spadkobierca posiada obywatelstwo Polskie lub jego stałym miejscem pobytu jest terytorium RP, w chwili otwarcia spadku, podlega on opodatkowaniu według regulacji zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

To czy osoba, która otrzymała spadek będzie musiała zapłacić podatek również w państwie nabycia, lub wyłącznie w tym państwie, jest uzależnione od umów międzynarodowych, które Polska zawarła z danym krajem. Czasem może zajść sytuacja kiedy będziemy musieli zapłacić podatek zarówno w Polsce jak i w kraju nabycia, wynika to z faktu braku regulacji pomiędzy tymi krajami. Należy pamiętać jednak, że istnieje możliwość odliczenia wartości zapłaconego w innym państwie podatku od wartości otrzymanego spadku lub darowizny, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB2/436-121/10/ENB).

_________________________

Inne przydatne artykuły znajdziesz na: TaxCare.pl

Zobacz również ten artykułPodpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl