Czym jest dowód księgowy?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: jkuder943

Czytano: 582 razy | Kategoria: Księgowość | Ilość słów: 280 | Data: Mon, 29 Apr 2013 | 19 komentarzy

Księgowość nie jest bardzo rozległą dziedziną, niemniej jednak dla pracy w pełni, trzeba znać wszystkie najważniejsze elementy związane z rachunkowością, aby móc wykorzystać je w praktyce. Dlatego też jeżeli chce się pracować w księgowości, nie tylko zwykłe szkolenia księgowość będą potrzebne...

...ale również warto postawić na to, aby dokształcać się samodzielnie.

Dowody księgowe

Jednym z ważniejszych dokumentów w zakresie księgowości są tak zwane dowody księgowe. To one są podstawą przygotowywania zapisów w księgach rachunkowych. Najbardziej rozpowszechnionym typem dowodu księgowego jest faktura VAT.

Co znajduje się w dowodzie księgowym?

Dowód księgowy musi według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),  posiadać następujące elementy:

  • rodzaj dowodu oraz jego numer kolejny w celu identyfikacji
  • określenie stron, które dokonują operacji gospodarczych, na przykład kupującego i sprzedającego
  • określenie operacji gospodarczej, między innymi wskazanie jej wartości, możliwe jest tezo kreślenie jej w jednostkach naturalnych
  • data wykonania operacji gospodarczej oraz data wystawienia dowodu – mogą być one różne od siebie
  • podpis osoby wystawiającej dowód księgowy oraz osoby, której dowód wydano
  • informacje dotyczące sprawdzenia i weryfikacji dowodu, a także jego ujęcia w księgach rachunkowych, co dotyczy wskazania miesiąca, dekretacji (sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych), podpis odpowiedzialnej za nie osoby

Czym powinien cechować się dowód księgowy?

Zgodnie z przytoczoną już ustawą o rachunkowości, dowody księgowe muszą odznaczać się dodatkowo takimi cechami jak rzetelność – dowód musi odpowiadać przeprowadzonej w rzeczywistości operacji gospodarczej, musi być też kompletny, czyli posiadać wszystkie niezbędne elementy wskazane wcześniej, a także dowód nie może posiadać błędów rachunkowych. Nie jest dozwolone dokonywanie w dowodach księgowych jakichkolwiek przeróbek, trzeba wtedy dokonać wystawienia odpowiedniej faktury korygującej. Podpis

Jacek Kuderski - asystent samodzielnego księgowego zobacz więcej


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl