Przedsiębiorstwo do biegu, gotowi, START

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: marcelsobieski

Czytano: 716 razy | Kategoria: Kredyty | Ilość słów: 449 | Data: Fri, 19 Jul 2013 | 10 komentarzy

Przed nowym przedsiębiorstwem, które znajduje się na starcie swojej działalności stoi wiele przeszkód do przeskoczenia. W długim dystansie mają szansę tylko Ci, którzy inwestują w swój rozwój.

Firmy wytrwale dążące do mety, na jej końcu zwykle odnajdują swój sukces. Jednak, aby się rozwijać i sukcesywnie iść do przodu potrzebne są środki, które w każdym wypadku sprowadzają się do „kasy”.Nawet najlepiej przygotowany zawodnik, mający opracowaną strategię działania, posiadający sprzęt i sztab ludzi, nie wystartuje w maratonie, jakim jest funkcjonowanie na rynku, jeśli nie będzie miał na to odpowiednich środków finansowych. Rodzi się więc pytanie skąd przedsiębiorstwo na początku swojej drogi ma wziąć gotówkę na rozkręcenie swojej działalności?

Sposoby na finansowanie działalności gospodarczej

Istnieją dwie podstawowe metody na finansowanie działalności gospodarczej, nie tylko tej, która dopiero startuje na rynku. Możemy podzielić je na metody wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się środki własne oraz bieżące wpływy ze sprzedaży oferowanych usług i produktów, jednak na początku działalności raczej ciężko o wysokie zyski na tym polu. Zewnętrznymi metodami finansowania z kolei mogą być kredyty krótko- i długoterminowe, pożyczki czy wszelkiego rodzaju dotacje, z których korzysta coraz więcej przedsiębiorców.

Kredyty i pożyczki

Najpowszechniejszą formą zapożyczeń w baku są kredyty i pożyczki. Jaka jest między nimi różnica? Zarówno w kredycie i w pożyczce chodzi o zaciąganie długu. Pierwsza oraz kluczowa różnica związana jest z tym, kto nam tych pieniędzy pożycza. W przypadku pożyczki może to być praktycznie każdy – osoba fizyczna, bank, parabank czy spółdzielcza kasa oszczędnościowa. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że podmiot taki nie może pożyczać pieniędzy, które do niego nie należą. Z kolei jeśli chodzi o kredyt, to prawo do ich udzielania posiadają jedynie instytucje finansowe. Środki, które przeznaczają one na kredyty pochodzą z depozytów ich klientów i fizycznie nie są własnością danej instytucji.

Rodzaje kredytów przeznaczonych dla firm to m. in.:

  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt płatniczy,
  • kredyt pomostowy,
  • kredyt preferencyjny,
  • kredyt hipoteczny,
  • linia kredytowa.

Jeśli chodzi o pożyczki dla firm, to ich forma i warunki jej udzielania podyktowane są przez dany podmiot.

Dotacje

Od 2005 roku kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości przed przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na sfinansowanie swojej działalności. Popularne w ostatnim czasie pożyczki i kredyty JEREMIE (ang. Joint European for Micro to Medium Enterprises) pozwalają pozyskać firmom środki unijne na finansowanie inwestycji do spełnienia ich indywidualnych potrzeb. Podpis

Jeżeli przeczytałeś ten artykuł to zapewne będziesz zainteresowany większą dawka informacji z zakresu pożyczek dla firm. Dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z treściami na naszej stronie. 


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl