Dla kogo gwarancje de minimis?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: marcelsobieski

Czytano: 728 razy | Kategoria: Kredyty | Ilość słów: 367 | Data: Mon, 26 Aug 2013 | 13 komentarzy

Jak zapowiadają autorzy pomysłu gwarancje de mini mis to program bezprecedensowy w okresie transformacji polskiej gospodarki po ‘89 roku. Pierwszy raz w historii to państwo bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu, kiedy przedsiębiorcy powinie się noga.

Na ratunek małym i średnim przedsiębiorstwom

200 tysięcy euro - tyle wynosi limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy. Program cieszy się dużym powodzeniem. Od czasu wprowadzenia w kwietniu tego roku, skorzystało z niego już około 8 tysięcy osób, co oznacza, że wartość gwarancji rządu osiągnęła miliard złotych. Gwarancje nie są jednak dla każdego. Program wymierzony jest konkretnie w sektor małych i średnich przedsiębiorstw, których zastój przekłada się na stan polskiej gospodarki. Małe przedsiębiorstwa stanowią około 60% PKB i dają zatrudnienie trzem czwartym wszystkich zatrudnionych w kraju. Zawyżone stawki VAT i restrykcje banków dotyczące wydawania kredytów moją jednak zweryfikować te dane. Małe i średnie przedsiębiorstwa ustępują powoli miejsca gigantom rynku, którzy mogą sobie pozwolić na to żeby nie windować marży produktów. Teraz rząd chce ratować polską gospodarkę wyciągając ręce w stronę zaniedbanego sektora MŚP.

Jaką mam gwarancję?

Wartość pomocy publicznej opiewa na maksymalnie 60% wartości zaciąganego kredytu i jest udzielana do 15 dni od terminu, w którym powinno być uregulowane zobowiązanie. Gwarancje są przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są rezydentami i posiadają zdolność kredytową. Gwarancja dotyczy kredytów obrotowych dla firm, udzielanych na finansowanie działalności bieżącej,  niezależnie od tego czy kredyt jest udzielany w rachunku bieżącym, w linii kredytowej czy na pokrycie jednorazowych wydatków.

Zdaniem ekspertów zabezpieczenie jest zbyt krótkie

Maksymalna długość zobowiązania, które zabezpieczy skarb państwa wynosi do 27 miesięcy. Zdaniem ekspertów to za krótko, żeby znacząco pomóc sektorowi MŚP. Badacze rynku twierdzą, że skarb państwa powinien udzielać gwarancji na kredyty obrotowe do 3 czy nawet 4, a nie, jak obecnie, dwóch lat. Domagają się także zwiększenia wysokości udzielanych zabezpieczeń. Dopiero to ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej. Lokalne przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiego kapitalizmu i to im, a nie wielkim przedsiębiorstwom trzeba pomóc przetrwać w okresie spowolnienia gospodarczego- mówią finansiści.Podpis

Wszystkich, którym artykuł wydał się nadzwyczaj interesujący zapraszamy do zapoznania się z treścią strony - Kredy dla nowych firm


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl