Najważniejsze kwestie przy wyborze lokaty

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: abtarasew

Czytano: 515 razy | Kategoria: Bankowość | Ilość słów: 511 | Data: Tue, 25 Jun 2013 | 10 komentarzy

Oszczędzanie jest procesem długotrwałym, jednak gdy zbierze się już pewna suma, wiele osób zastanawia się w jaki sposób najlepiej ją pomnożyć.

Najlepiej tak, aby jej nie stracić. W rezultacie spora grupa osób decyduje się na lokaty bankowe, które stanowią bezpieczną lokatę dla gotówki, oraz zapewniają pewien niewielki zysk. W jaki sposób wybrać najlepszą lokatę bankową?

Lokaty bankowe należą do produktów często wybieranych w celu oszczędzania. Choć niektóre umowy przewidują możliwość założenia lokaty posiadając jedynie kilkaset złotych oszczędności, rozwiązanie jest to rzadziej praktykowane ze względu na niższe wartości oprocentowania dla takich lokat. Założenie lokaty o wyższym kapitale jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

Warto tu wspomnieć, że od czasu do czasu banki oferują lokaty promocyjne, które w przeciwieństwie do oferty standardowej proponują wyższe oprocentowanie do pewnego progu kwotowego, np. do sumy 3 tys. zł. Środki zgromadzone powyżej tej sumy są natomiast oprocentowane według standardowej stawki.

Wybierając lokatę bankową należy kierować się wieloma kwestiami, aby wybór okazał się najlepiej dostosowany do potrzeb klienta. Konieczne jest uwzględnienie nie tylko bieżącej sytuacji rynkowej, ale i jej rozwoju przewidywanego w ciągu najbliższych kilku miesięcy, oraz osobistej sytuacji materialnej osoby decydującej się na lokatę bankową.

Sytuacja materialna osoby zakładającej lokatę bankową jest może mniej istotna dla wyboru lokaty przynoszącej najwyższy zysk, jednak staje się znacznie ważniejsza w przypadku pewnych nieprzewidzianych okoliczności, tj. zmiana pracy, czy pobyt w szpitalu. Okoliczności te nierzadko wymagają od właściciela lokaty skorzystania z oszczędności. Jeśli nie posiada on dodatkowego źródła oszczędności, wycofanie kapitału z lokaty może okazać się bolesnym rozwiązaniem ze względu na konsekwencje tej operacji. Przeważająca większość umów bankowych nie przewiduje w takiej sytuacji wypłacenia należnych odsetek. Najlepsze lokaty bankowe dla klientów deponujących wszystkie swoje oszczędności w postaci jednej lokaty są zatem ofertami umożliwiającymi wypłatę wszystkich zgromadzonych oszczędności wraz z odsetkami.

Kolejnym ważnym aspektem dla wyboru lokaty bankowej jest sytuacja rynkowa, aktualna oraz jej przewidywany rozwój w najbliższych miesiącach. Najlepsza lokata, czyli oferująca najwyższy zysk, uwzględnia nadchodzące zmiany. Przewidywanie sytuacji dotyczy głównie wartości inflacji, oraz podążających za nią centralnych stóp procentowych oraz stawki WIBOR. To na podstawie tych wskaźników ustala się oprocentowanie lokat bankowych.

W przypadku przewidywanych wzrostów warto wybierać lokaty, które dostosowują swoje oprocentowanie do przyszłych zmian, czyli lokaty krótkoterminowe, bądź lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Z kolei w przypadku przewidywanych spadków wartości inflacji, warto zabezpieczyć wyższy zysk z lokaty stałym oprocentowaniem na lokacie długoterminowej.

Wśród dodatkowych czynników zwiększających zysk z lokaty wymienić należy częstotliwość kapitalizacji odsetek. Wraz z jej wzrostem następuje wzrost oprocentowania efektywnego względem oprocentowania nominalnego. Wzrost ten jest skutkiem zwiększania się wartości kapitału podstawowego, który w kolejnym okresie pracuje na kolejne odsetki. Podpis

Robert Malanowski - redaktor serwisów finansowych


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl