Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze lokaty?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: abtarasew

Czytano: 529 razy | Kategoria: Bankowość | Ilość słów: 441 | Data: Sat, 28 Dec 2013 | 0 komentarzy

Jedną z form inwestycji są lokaty bankowe. Klient powierzając bankowi swój kapitał na określony w umowie czas otrzymuje w zamian odsetki od wysokości zdeponowanej kwoty. Jest to wygodna i jedna z najprostszych i najbezpieczniejszych form lokowania swoich oszczędności. Lokata bankowa daje gwarancję stałego i pewnego zysku.

Dla zabezpieczenia powierzonych bankom przez klientów pieniędzy istnieje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarantuje on wypłacenie klientom ich pieniędzy w przypadku niewypłacalności banku. Depozyty do wysokości 100 tysięcy euro zwracane są w stu procentach. Każdy bank ponosi obowiązkowe roczne opłaty, które zasilają kasę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Najważniejszym, z punktu widzenia klienta, kryterium przy ocenie i wyborze lokaty bankowej jest wysokość jej oprocentowania. Banki mają w swoich ofertach lokaty z różna wysokością oprocentowania. Jest ono zależne od czasu na jaki założona została lokata oraz od wysokości stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem, który ustala oficjalne stopy procentowe w Polsce. Zadaniem tej instytucji jest ustalanie stóp procentowych na poziomie zapewniającym utrzymanie stabilności polskiej waluty. W lipcu 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz obniżyła stopy procentowe i ustaliła ich wysokość na najniższym w historii poziomie. W związku z tym faktem, niskie jest także oprocentowanie lokat bankowych. Osoby rozważające zainwestowanie pieniędzy w ten instrument finansowy powinny sprawdzić ranking lokat. Takie zestawienie można odnaleźć w internecie lub czasopismach zajmujących się tematyką finansów i bankowości. W rankingu od razu widać, w jakim banku oferowana jest najlepsza lokata. Może to być jednak mylące ponieważ każda inwestująca osoba ma inne możliwości i oczekiwania.

Najlepsze lokaty to te, które przynoszą największe zyski i tu pomocne może się okazać porównanie lokat. Jest to zestawienie konkretnych rodzajów lokat oferowanych przez różne banki. Widać w nim wyraźnie, który bank oferuje najkorzystniejsze warunki danego rodzaju lokaty. Warto zastanowić się czy bardziej odpowiada nam oprocentowanie stałe czy zmienne. Stałe oprocentowanie gwarantuje pewny zysk na niezmienionym poziomie, bez względu na zmiany stóp procentowych. Jak łatwo się domyślić, może to być korzystne lub nie ale na pewno nie zyska się mniej niż planowano. Jeśli jednak klient banku liczy na rychłe podniesienie oprocentowania to może zainwestować w obligacje ze zmiennym oprocentowaniem.

Warto także zastanowić się nad wyborem pomiędzy lokatą terminową i dynamiczną. Ta pierwsza zawierana jest na określony czas. Zrezygnowanie z takiej lokaty przed ustalonym w umowie terminem powoduje utratę odsetek. Lokata terminowa może być odnawialna czyli automatycznie przedłużana po określonym w umowie czasie jej trwania. Lokata bez tej opcji jest lokatą nieodnawialną.

Bardziej elastyczne warunki zapewnia lokata dynamiczna ponieważ pozwala na wycofanie pieniędzy w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Ceną za taką możliwości jest mniejsze oprocentowanie.Podpis

Robert Malanowski - redaktor naczelny portali finansowych


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl