Czym jest i jak funkcjonuje BIK?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Mateusz Z

Czytano: 429 razy | Kategoria: Bankowość | Ilość słów: 451 | Data: Mon, 4 Aug 2014 | 0 komentarzy

Ubiegając się o kredyt, w tle pertraktacji pomiędzy bankiem a klientem będzie stała pewna instytucja, bez której udziału udzielenie kredytu w obecnych czasach jest niemal niewykonalne. Instytucja ta nazywa się Biurem Informacji Kredytowej.

BIK został utworzony w 1997 roku przez Związek Banków Polskich, by zmniejszyć ryzyko związane z udzielaniem kredytów nierentownym klientom. Instytucja ta gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje kredytowe klientów zrzeszonych banków, na podstawie których wydawane są raporty kredytodawcom. Bez problemu wydane zostanie, za uiszczeniem opłaty, także osobie zainteresowanej własnym raportem – wystarczy sporządzić odpowiedni wniosek i otrzyma się wtenczas własną historię kredytową.

 

Bank, nim przystąpi do udzielenia pożyczki, musi rzetelnie ocenić zdolność swojego przyszłego kontrahenta do spłaty zobowiązania, oceniającym tym samym ryzyko związane z przyznaniem kredytu. To właśnie dane magazynowane przez Biuro Informacji Kredytowej pozwalają na wyciągnięcie konkretnych, pozytywnych lub negatywnych wniosków.

 

Co ważne, BIK nie może ingerować w treść otrzymanych informacji, wobec tego za ich wiarygodność odpowiadają banki lub inne instytucje mogące udzielać kredytów. Dlatego też wszystkie informacje przekazane do BIK-u są objęte tajemnicą bankową i tym samym chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

 

Co więc trafia do Biura Informacji Kredytowej? Dane identyfikujące klienta i stan zobowiązań wobec banku. Wliczane w jego skład są zobowiązania początkowe, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym.

 

BIK często mylony jest z instytucją, która gromadzi informacje o dłużnikach. Mija się to z prawdą, gdyż prowadzi wyłącznie bilans spłat zaciągniętych pożyczek. Bazą dłużników zajmują się inne organy, takie jak Krajowy Rejestr Długów, monitoruje spłaty zobowiązań niebankowych, takich jak faktury, alimenty, rachunków itp. Lecz jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się terminowo z opłatami należnymi instytucji, u której dług został zaciągnięty, nie może liczyć na pozytywną ocenę BIK-u, co powoduje przyszłe kłopoty z zawarciem następnych zobowiązań kredytowych.

 

Zgodnie z prawem bankowym, informacje o kliencie mogą być przetwarzane bez jego zgody do 5 lat, gdy kredytobiorca dopuścił się choćby raz 60 dniowej zwłoki ze spłatą należności. Ponadto, informacje dotyczące kredytów mogą być dostarczane bankom do budowania modeli statystycznych przez 12 kolejnych lat, a jest to możliwe dlatego, iż nie są one imienne.

Natomiast
po wygaśnięciu zobowiązania wobec banku lub innej instytucji upoważnionej do udzielania kredytu, w związku z tajemnicą bankową, BIK nie może udostępniać informacji o danej osobie, bez jej pisemnej zgody. Jednak warto ją wydać, gdyż systematyczna spłata zadłużenia buduje pozytywną historię kredytową i pomaga zawrzeć podobną umowę w przyszłości. Jeśli poszukujesz więcej informacji, zajrzyj tutaj:

 

Podpis

Mateusz


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl