Podział gruntu – jak to zrobić?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Natalia

Czytano: 480 razy | Kategoria: Dom i Ogród | Ilość słów: 480 | Data: Fri, 25 Jul 2014 | 0 komentarzy

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że z działki o pewnej wielkości wydzielamy kilka mniejszych. Ma to swoje uzasadnienie i przekłada się na wymierne skutki ekonomiczne, zwłaszcza przy sprzedaży nowo powstałych działek.

Zastanawiając się nad podjęciem takiego kroku, warto jest wiedzieć jakie działania formalne nas czekają.

Wydzielenie mniejszych działek może nastręczyć trudności. Wiąże się to przede wszystkim z zabiegami prawnymi, a także z zaangażowaniem do tego zadania firmy geodezyjnej, która może również przejąć od nas cały ciężar pac.

Od czego zacząć?

Podział działki odbywa się na koszt i wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. To jak podzielona zostanie działka jest uzależnione od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To w tym dokumencie zawarte są wszystkie wytyczne, jakie powinny spełniać nowo dzielone działki. Dla potencjalnych działek budowlanych określone są między innymi takie parametry jak: wielkość działki, jej kształt, uzbrojenie, a także dostęp do drogi. Ponadto uwzględniane są takie elementy jak dopasowanie do okolicznej zabudowy czy ochrona środowiska przyrodniczego.

Kwestie formalne

Pierwszym krokiem na drodze do podziału działki, jest złożenie wniosku o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału z wytycznym planu miejscowego. Dokument ten możemy uzyskać w urzędzie gminy. Niosek musi być zaopatrzony we wstępny projekt podziału nieruchomości, który został wykonany na podstawie kopii mapy zasadniczej. Sporządzenie takiego projektu najlepiej zlecić profesjonalnej firmie geodezyjnej. Ponadto uprawniony geodeta sporządzi dla nas wszystkie dokumenty, które są niezbędne do wniosku o podział nieruchomości. Ten dokument składamy w urzędzie po otrzymaniu pozytywnej opinii na temat zgodności podziału z planem miejscowym. Decyzję, która zezwala na podział nieruchomości wystawia wójt burmistrz, albo prezydent miasta.

Pomoc specjalisty

Skorzystanie z usług wykwalifikowanego geodety jest w procesie podziału nieruchomości konieczny. Jest to gwarancja dokładności wykonania projektu podziału, a także pewność o aspekty formalne. Geodeta wykonuje dla nas projekt podziału. W praktyce wygląda to tak, że specjalista odszukuje granice istniejącej już nieruchomości, a następnie wyznacza nowe punkty graniczne działek. Ich położenie jest później konsultowane z właścicielem działki oraz sąsiednich nieruchomości. Jeśli nikt nie wnosi zastrzeżeń, geodeta sporządza protokół z przyjęcia granic, a następni przystępuje do ich fizycznego wyznaczenia. Utrwalenie znaków granicznych na terenie nieruchomości polega na wkopaniu nowych kamieni granicznych lub metalowych słupków. Po zakończeniu tych prac również sporządza się protokół.

Komplet dokumentów, jakie powinien posiadać właściciel nowo powstałej nieruchomości to decyzja i mapa podziału wydane przez urząd oraz wykonany przez geodetę spis zmian, które powstały w wyniku podziału oraz protokoły z prac. Pozwalają one o staranie się o wpis tych zmian do ksiąg wieczystych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wrocławskiego centrum geodezyjno kartograficznego.Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl