Łatwiejsze fakturowanie od 1 stycznia 2013

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: outcom

Czytano: 727 razy | Kategoria: Mała firma | Ilość słów: 548 | Data: Fri, 7 Dec 2012 | 25 komentarzy

Wraz z nadejściem ostatniego miesiąca roku 2012, wiemy już więcej o planowanych zmianach w przepisach dotyczących fakturowania. Wszelkie modyfikacje mają służyć ułatwieniu procesu fakturowania i dostosowaniu naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej.

Kto jest prowodyrem?

Zapalnikiem zmian są prace dwóch organów – Ministerstwa Finansów (nowelizacja ustawy o VAT, rozporządzenie dot. faktur elektronicznych, rozporządzenie dot. zwrotu podatku, wystawiania faktur) oraz Ministerstwa Gospodarki (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – kolejna deregulacja).

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone istniały już wcześniej, ale były stosowane w innych celach. Do tej pory służyły dokumentowaniu dostaw towarów i świadczenia usług poza Polską – podlegających opodatkowaniu VAT poza Polską. A jak będą wyglądały w 2013 roku? Będzie można je wystawić tylko do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro. Wystawca nie będzie potrzebował wszystkich danych adresowych nabywcy, wystarczy podać NIP. Na fakturze nie będzie trzeba zamieszczać: miary, ilości towarów, zakresu świadczonych usług, ceny jednostkowej, wartości sprzedaży netto i stawki podatku. Wymagane będą tylko dane potrzebne do określenia kwoty podatku. Podsumowując, można się spodziewać, że „nowe” faktury uproszczone znajdą zastosowanie np. w restauracjach, na stacjach benzynowych, w hotelach i w innych miejscach, gdzie sprzedawca nie ma w systemie danych adresowych odbiorcy, a zależy mu na szybkim wystawieniu faktury. Korzystanie z faktur uproszczonych będzie dobrowolne.

Samofakturowanie

To również nie jest nowość, ale od 2013 mniej wymagające przepisy przyczynią się do popularyzacji tej formy. Samofakturowanie polega na tym, że to nabywca towaru/usługi wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy na siebie. Do tej pory, sprzedawca i nabywca musieli wiązać się umową na maksymalnie 2 lata. Umowę taką trzeba było zgłosić w przeciągu 14 dni do naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z nadchodzącymi zmianami, od 1 stycznia 2013 roku, nie będzie trzeba zawierać umów, wystarczy porozumienie pomiędzy stronami (formy porozumienia nie określono). Faktura będzie musiała zostać zatwierdzona przez sprzedawcę (niekoniecznie fizyczny podpis). Fakturę będzie musiał zaewidencjonować w systemie sprzedawca, mimo że sam jej nie wystawił. Istotne zatem będzie czy Z samofakturowania będą korzystać nabywcy, ale też np. biura rachunkowe i  przedstawiciele podatkowi wystawiający faktury w imieniu klientów.

E-faktury

Kolejnym dość istotnym obszarem, w którym zostaną wprowadzone zmiany, są faktury elektroniczne. Do tej pory wystawca musiał mieć zgodę nabywcy na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać zasada zgody domniemanej - wystawca będzie mógł wysyłać faktury drogą elektroniczną bez otrzymania zgody odbiorcy. Zapłata e-faktury będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie jej właśnie w formie elektronicznej. Jeśli odbiorca nie będzie chciał otrzymywać elektronicznych faktur, powinien zgłosić formalny sprzeciw.

Udowodnij fiskusowi autentyczność i integralność faktury

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada zmianę dotyczącą autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. Tyczy się to faktur w formie elektronicznej, jak i papierowej. Mają je zapewnić „dowolne kontrole biznesowe”. Przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić procedury dotyczące dokumentowania poszczególnych transakcji, wystawiania faktur sprzedaży i ewidencji faktur zakupu, objaśniające kto, kiedy i w jakich sytuacjach wystawia faktury, jaki jest sposób akceptacji, itd. Dla korzystających z oprogramowania dla firm typu Intea, takie procedury można usprawnić poprzez uruchomienie workflow w programie (przepływ pracy/obieg dokumentów), ewidencję pism przychodzących do firmy itp.Podpis

 Joanna Reich

Product Manager oprogramowania dla firm Intea

www.intea.pl


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl