Formy działalności gospodarczej – którą wybrać?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Natalia

Czytano: 542 razy | Kategoria: Mała firma | Ilość słów: 594 | Data: Mon, 17 Mar 2014 | 0 komentarzy

Jedną z najważniejszych decyzji dotyczących prowadzenia własnej firmy jest wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Jest to fundament dla jej funkcjonowania i podejmowania przyszłych decyzji. Każda forma działalności ma swoje wady i zalety, jednak z pomocą przychodzi poniższy artykuł opisujący spółki.

Spółka jawna

Przypomina ona pod wieloma względami spółkę cywilną. Nie posiada ona osobowości prawnej i zazwyczaj tworzona jest przez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą swój kapitał. Istotną cechą, która wyróżnia spółkę jawną od cywilnej jest fakt, że reguluje ją Kodeks spółek handlowych a nie cywilnych.  Forma ta wymaga umieszczenie w nazwie spółki przynajmniej jednego z jej właścicieli, prócz tego umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Reprezentować spółkę może jedna lub więcej osób w zależności od porozumienia się między wspólnikami. Ich odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona.

 

Spółka cywilna

Funkcjonuje ona w ramach przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym. Spółka ta nie ma osobowości prawnej tak jak w przypadku spółki jawnej. Spółkę cywilną mogą założyć osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze już istniejące. Korzyścią przemawiającą za wybraniem tego rodzaju spółki jest to, że każdy ze wspólników może wnieść swój własny kapitał w postaci pracy na rzecz firmy czy własnych umiejętności. Niestety wadą tej formy jest współodpowiedzialność karna, gdzie wierzyciel może wybrać czy sięgnie po majątek spółki czy majątek jednego ze wspólników. Może on również zabrać część obu tych majątków jednocześnie.

 

Spółka komandytowa

W przypadku wspólników posiadający zróżnicowany kapitał jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala wspólnikom ustalić w elastyczny sposób stopień odpowiedzialności za zobowiązania i sprawy spółki. Wspólnicy odpowiadają do kwoty ustalonej w umowie. Sposób rejestracji spółki komandytowej jest taki sam, jak wśród innych spółek handlowych. Minusem prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości, co jest kosztowne.

 

Spółka partnerska

Jest to forma działalności gospodarczej skierowana w stronę osób, które wykonują wolny zawód, np. lekarz, weterynarz, architekt. Tylko osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej mogą ją założyć. Spółkę tą reguluje Kodeks spółek handlowych, jednak jej właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu. Istnieje również możliwość powołania zarządu spółki, co kiedyś stanowiło przywilej dla spółek kapitałowych.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulowana przed Kodeks spółek handlowych, jest ona najpopularniejszą ze spółek kapitałowych. Istotną zaletą jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania finansowe, gdyż wierzyciel egzekwuje jedynie majątek spółki do kwoty kapitału zakładowego zawartej w umowie, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co niestety zwiększa koszty jej utworzenia.

 

Spółka akcyjna

Przeznaczona głównie dla dużych firm i korporacji, ze względu na wysokie koszty związane ze stałą potrzebą korzystania z usług radców prawnych i innych specjalistów. Jest ona najbardziej złożoną formą spółki handlowej i wymaga wyłożenia minimum 100 000 złotych jako kapitału. Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego i wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Reprezentować spółkę może tylko zarząd, który powoływany jest przed radę nadzorczą. Spółka akcyjna, jako jedyna może pozyskiwać kapitał poprzez giełdę papierów wartościowych i obligacje.

 

Więcej informacji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej znajdziesz tutajPodpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl