Formalności związane z wystawieniem faktury wewnętrznej

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Natalia

Czytano: 722 razy | Kategoria: Mała firma | Ilość słów: 343 | Data: Wed, 14 Nov 2012 | 29 komentarzy

Co to jest faktura wewnętrzna...Jest to nic innego jak zwykła faktura. Różnica polega w sytuacjach w których się ją wystawia. Zazwyczaj dotyczą one bowiem wewnątrzwspólnotowych działań.

Faktury wewnętrzne wystawiamy w celu naliczenia podatku VAT. Charakteryzują się tym, że nie mają swojego ściśle określonego odbiorcy. Podatnicy wystawiają je wyłącznie na własne potzreby, aby później móc je przedstawić jako koszty dowodowe.

Sytuacje w których wystawiamy takie faktury to, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług, importu usług.

Są to również dowody dla udokumentowania kwot dotacji, czy innych opłat o podobnym charakterze.

Do takich opłat należą:

  • towary przekazane na cele osobiste podatnika, stowarzyszenia,
  • przekazanie towarów bez wynagrodzenia,
  • nieodpłatne świadczenie usług.

Faktura wewnętrzna nie różni się specjalnie od faktury zewnętrznej. Różnica zaznacza się np. w danych. Przy fakturze wewnętrznej nie trzeba podawać nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania danych czynności.


Faktury wewnętrzne wystawiamy także w jednym egzemplarzu. Przechowujemy je tak samo jak inne faktury dotyczące VATu.


Służy do rozliczenia podatku należnego, a także stanowi dokument, na podstawie którego można odliczyć VAT naliczony od tego nabycia.


Rozporządzenie Ministra nie podaje dokładnego wzoru faktury wewnętrznej. Nie oznacza to zupełnej dowolności jej tworzenia. Należy zachować minimum danych wymaganych i przewidzianych dla faktur VAT.


Terminy wystawiania faktur wewnętrznych nie są inne niż w przypadku zwykłych faktur. Należy je wystawiać nie później niż siódmego dnia od terminu wydania towaru lub wykonania danej usługi. Jesli zlecenie obejmuje miesiąc, należy wystawić ją nie później niż do siódmego dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.


Zasady wystawiania faktur wewnętrznych regulują przepisy art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz paragraf 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej w treści: rozporządzenie w sprawie faktur).

Podpis


Rating: Not yet rated

Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.
© 2011 Artykulis.pl